Nasz zespół

Jesteśmy grupą pomysłowych ludzi z bogatym doświadczeniem, profesjonalnym przygotowaniem oraz ogromną wiarą w to, że nasi podopieczni potrafią więcej.

Aleksandra Pilimon

Założycielka organizacji, prezes stowarzyszenia, psycholog, pedagog, tyflopedagog, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, koordynator działań organizacji.

ola[at]wsparcie.org.pl
Ewa Kurczak-Wawrowska

Wspózałołożycielka organizacji, wiceprezes stowarzyszenia, psycholog dziecięcy, tyflopedagog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, specjalista ds.projektów. 

Wykształcenie:

 • Psychologia, UAM Poznań,
 • Podyplomowe studium wczesnego wspomagania rozwoju, Akademia Pedagogiki Specjalnej w  Warszawie
 • Kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki
 • Podyplomowe Studium pedagogiczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Kursy/szkolenia

 • Roczny kurs Systemowej Terapii Rodzin
 • Stymulacja Bazalna, Stymulacja Bazalna w pielęgnacji i zabawie
 • Szkolenie z zakresu diagnozy małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • Kurs wprowadzający i podstawowy metody HANDLE,
 • Kurs wprowadzający metody Video Interaction Training
 • Szkolenie przygotowujące do uczenia dziecka z autyzmem umiejętności społeczno-komunikacyjnych przez zabawę
 • Kurs I i II stopnia „Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością”
 • Kurs I i II stopnia ”Program Rozwoju Komunikacji MAKATON”
 • Szkolenia z zakresu wykorzystania programów BoardMaker Speaking DYNAMICALLY Pro, Tobii Comunicator 5 i wprowadzenia do technologii eyetrackingu.
 • Kurs I stopnia: Stymulacja Bazalna
 • Kurs podstawowy z zakresu integracji sensorycznej, przeprowadzenia i interpretacji testu: Kliniczne Obserwacje

Jej pasją zawodową jest stwarzanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi dziecka, dzięki któremu może działać i odkrywać. Od 25 lat nieustannie w procesie udoskonalania swojego warsztatu pracy. Prywatnie spełniona mama Wiktorii, Weroniki, Kuby i Marysi oraz miłośniczka prac ogrodowych.

ewa[at]wsparcie.org.pl
Marta Szczygieł

Asystentka zarządu, specjalistka ds. organizacyjno-administracyjnych, koordynuje prace biura i stowarzyszenia, związana z organizacją od początku jej działalności.

stowarzyszenie[at]wsparcie.org.pl
Małgorzata Kierzkowska

Specjalista ds. promocji i fundraisingu, koordynator rozliczeń projektów, wieloletni wolontariusz

malgorzata[at]wsparcie.org.pl
Paweł Znajdek

Terapeuta NDT-Bobath, terapeuta manualny. Z „Potrafię Więcej” związany od 2009 roku. 

Wykształcenie:

 • Fizjoterapia – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Kursy/szkolenia:

 • NDT - Bobath – kurs podstawowy
 • NDT - Bobath Baby
 • Terapia Manualna Holistyczna
 • Biomechaniczna Analiza Chodu Kinesiology Taping
 • Kinästhetik – Entwicklung und Lernen – podstawowy i zaawansowany
 • Diagnostyka Obrazowa Narządu Ruchu
 • USG w fizjoterapii i rehabilitacji
 • Masaż klasyczny
 • Pierwsza pomoc pediatryczna

W swojej pracy posługuję się m. in. technikami z zakresu terapii manualnej, terapii neurorozwojowej oraz kinesiotaping’u. 
Prywatnie aktywny tata. Na swoim koncie ma kilka ukończonych maratonów i triathlonów. Niektóre z tych sportowych wyzwań pokonał razem z synami, którzy kibicowali tacie z wózka biegowego. 

Eliza Reczyńska

Terapeuta NDT-Bobath. Z „Potrafię Więcej”  związana od 2014 r.  

Wykształcenie:

 • Fizjoterapia, AWF w Poznaniu
 • Fizjoterapia w pediatrii, WSEiT w Poznaniu

Kursy i szkolenia

 • NDT-bobath basic, N. Rotar
 • Kurs podstawowy: NDT-bobath dla dorosłych, M. Lawton
 • Diagnostyka różnicowa i terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu, M.Majchrzycki, M.Hoffman, W. Ciepała
 • Kurs I stopnia: Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością, M. Jerzyk,
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych, A.M.Pękacka
 • Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne, D. Okrzesik
 • Neurologia dziecięca,  A. Wojciechowska

Priorytetem jest dla niej  porozumienie na linii rodzic-fizjoterapeuta i budowanie zaufania, gdyż tylko dzięki otwartej relacji możliwe jest wyznaczenie realnych celów terapii. Wyznaje zasadę "Małe kroki, które robisz do przodu, są lepsze niż duże, które tylko planujesz". Prywatnie mama Dominika, zakochana w górskich widokach i zachodach słońca.

Lidia Wawrzyniak

Neurologopeda kliniczny, terapeuta mowy, terapeuta karmienia oraz metody OPT (Oral Placement Therapy). Socjolog, pielęgniarka dyplomowana.  Związana z "Potrafię Więcej"  od 2009 roku.

Wykształcenie:

 • Neurologopedia kliniczna, studia podyplomowe Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Logopedia, studia podyplomowe Uniwersytet Zielonogórski
 • Socjologia, Uniwersytet Zielonogórski

Kursy/szkolenia

 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym, diagnoza różnicowa, strategie postępowania
 • Kompleksowa diagnostyka, terapia dysfagii u dzieci i dorosłych
 • Dysfagia w teorii i praktyce
 • Terapia ustno – twarzowa
 • Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze funkcji pokarmowych u dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym wg koncepcji NDT-Bobath, A. Łada
 • Feeding Therapy: a sensory-motor approach, Talk Tools, L. Overland M.S.CCC-SLP
 • Sensory-motor approach to apraxia of speech and motor speech disorders, Talk Tools, R.R. Hill M.S. CCC-SLP
 • Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF
 • Karmienie dziecka z MPD
 • Integracja Odruchów Twarzy wg metody Swietłany Masgutowej

Od kilkunastu lat zajmuje się pracą terapeutyczną z małymi dziećmi. Specjalizuje się w terapii karmienia, wspomagając dzieci w trudnościach z przyjmowaniem pokarmów oraz oswajając i usprawniając funkcje jedzenia. Jako logopeda ciągle poszukuje skutecznych środków do rozwijania u dzieci kompetencji komunikacyjnych oraz wspierania ich w rozwoju mowy. Stara się, aby terapia opierała się na budowaniu pozytywnych relacji i była postrzegana przez dziecko jako dobra zabawa. Logopedia jest jej pasją, więc ustawicznie pogłębia swoja wiedzę w tym obszarze, ale także dzieli się swoimi doświadczeniami prowadząc szkolenia i warsztaty dla pracowników ośrodków terapeutycznych, rodziców oraz studentów.
Prywatnie, kiedy tylko może podróżuje, odkrywa, zwiedza, zachwyca się pięknem przyrody, nowymi smakami, zapachami i kolorami.

Marta Stochaj

Ukończyła pedagogikę specjalną . Specjalistka w zakresie oligofrenopedagogiki z terapią autyzmu. Ukończyła I stopień szkolenia Growth through Play System. W „Potrafię Więcej” od 2012 roku, prowadzi zajęcia przedszkolne i indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Anita Gϋrtler

Pedagog, pracuje warsztatowo z dziećmi i młodzieżą.  W „Potrafię Więcej” od 2011 r. prowadzi zajęcia w świetlicach terapeutycznych oraz inne warsztaty specjalistyczne dla dzieci i młodzieży. Od września 2022 prowadzi zajęcia wspomagające codzienne funkcjonowanie dorosłych  osób z niepełnosprawnościami.

Wykształcenie:

 • pedagogika, UAM Poznań

Kursy/szkolenia

 • Kurs - „Kompleksowy model pracy z dziećmi z ADHD i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi”  NPDN (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli) Centrum CBT
 • Kurs – „Rozpoznawanie i terapia ADHD oraz zachowań opozycyjnych; jak pracować z rodzicami i nauczycielami dzieci nadpobudliwych oraz z kłopotami  z uwagą i koncentracją, zadania dla psychologa i pedagoga”  NPDN Centrum CBT Warszawa
 • Szkolenie – „Dziecko z FASD; standardy postępowania i terapii M. Klecka”
 • Kurs - ”Jak sobie radzić z agresywnym uczniem, zmiana sposobu myślenia i działania; skrzynka  z narzędziami” NPDN Centrum CBT Warszawa
 • Kurs podstawowy Stymulacji Bazalnej koncepcji Porfesora A.Fröhlich'a
 • Szkolenie z „Symulacji neurorozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi”
 • Szkolenie „Biblioterapia w wyrównywaniu szans”
 • Warsztaty twórcze „Arteterapia drogą do integracji”
 • Seminarium "Wibracja w Stymulacji i Bazalnej", "Stymulacja bazalna w pielęgnacji"

W pracy skupia się przede wszystkim na odnajdywaniu i wzmacnianiu mocnych stron wśród uczestników swoich zajęć, na rozwijaniu w nich  kreatywności oraz wsparciu
w przeżywaniu i doświadczaniu codziennych drobnych przyjemności. Od 25 lat czerpie radość z pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, nieustannie wzbogacając swój warsztat pracy. 
Prywatnie pokonuje setki kilometrów na rowerze, majsterkuje, szyje na maszynie, śpiewa i tańczy.

Kamil Lodzińśki

Pedagog, logopeda, specjalista I i II stopnia The Grouth through Play System, specjalista komunikacji wspomagającej i alterantywnej AAC. W „Potrafię Więcej” od 2010 r., prowadzi zajęcia terapeutyczne w zakresie alternatywnych metod porozumiewania się oraz zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. 

Dorota Iwanowska

Tyflopedagog, rehabilitant wzroku, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista w zakresie arteterapii i muzykoterapii. Z „Potrafię Więcej”  związana od 2005 r.

Wykształcenie:

 • Pedagogika specjalna, UAM Poznań,
 • Podyplomowe studia  Wczesna rehabilitacja niewidomych i słabo widzących dzieci , Akademia Pedagogiki Specjalnej  w  Warszawie
 • Kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki
 • Podyplomowe studia  Rehabilitacja Wzroku Słabowidzących, Akademia Pedagogiki Specjalnej  w Warszawie.

Kursy/szkolenia:

 • Kurs: I i II stopnia „Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnopsrawnością”
 • Kurs I i II stopnia ”Program Rozwoju Komunikacji MAKATON”
 • Szkolenia z zakresu wykorzystania programów BoardMaker Speaking DYNAMICALLY Pro, Tobii Comunicator 5 i wprowadzenia do technologii eyetrackingu.
 • Seminarium naukowe: Aktualne tendencje we wspomaganiu rozwoju dzieci i ich rodzin, UAM Poznań
 • Kurs: Wady wzroku, optodysleksja, zaburzenia akomodacji i percepcji wzrokowej w praktyce pedagogicznej
 • Kurs: Widzenie dzieci, , rozwój, zaburzenia,, ćwiczenia
 • Kurs: Higiena wzroku
 • Kurs: Diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami widzenia

Ma 26 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą niewidomą, słabo widzącą oraz z niepełnosprawnością złożoną. W pracy cechuje ją perfekcjonizm, kreatywność i empatia . Stale wzbogaca swój warsztat pracy  wykonując własnoręcznie pomoce do pracy z dzieckiem. Jej pasją jest taniec i podróże, lubi spędzać czas na łonie natury, zawsze otwarta na drugiego człowieka, społecznik.

Katarzyna Glema

Członek zarządu, z wykształcenia pielęgniarka, promotor zdrowia, instruktor orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących. Jako dogoterapeuta pracuje w "Potrafię Więcej" od 2014 r. i wraz z psami: Tarą, Shelly, Moką wspiera dzieci i rodziców.

Magdalena Lemańska-Graszek

Pedagog specjalny, surdopedagog W "Potrafię Więcej" od 2015 roku prowadzi zajęcia przedszkolne oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Wykształcenie:

 • Pedagogika specjalna – studia licencjackie i magisterskie UAM w Poznaniu
 • Surdopedagogika – studia podyplomowe, UAM w Poznaniu

Kursy/szkolenia

 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II
 • Stymulacja Bazalna –  kurs podstawowy i pogłębiający
 • Zabawa bazalna
 • Oprogramowanie Boardmaker Speaking Dynamically Pro
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN – diagnoza i terapia
 • Kurs języka migowego dla nauczycieli – stopień I

Swoją pracę opiera na zbudowaniu pozytywnej relacji z dzieckiem, wykorzystaniu jego mocnych stron i potencjału rozwojowego. W procesie diagnostycznym i terapeutycznym ściśle współpracuje z rodzicami, uznając ich za specjalistów od własnego dziecka. W czasie zajęć stara się stworzyć atmosferę spokoju i uważności, połączoną z dobrą zabawą wszystkich uczestników. 
Kocha taniec, uporządkowaną przestrzeń i sen – aktualnie walczy na wielu frontach jako młoda mama.

Agnieszka Kaniewska

Pedagog specjalny. W "Potrafię Więcej" pracuje od października 2016 r.

Wykształcenie:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Kursy/szkolenia

 • Kurs I oraz II stopnia Komunikacji Alternatywnej: „Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością”
 • Szkolenia komputerowe: „Oprogramowanie Boardmaker Speaking Dynamically Pro" oraz "Tobii Communicator 5"
 • Kurs I stopnia Stymulacji Bazalnej
 • Kurs Stymulacji Wibracyjnej
 • Kurs II stopnia- pogłębiający Stymulacji Bazalnej
 • Kurs Pielęgnacji w Stymulacji Bazalnej

Jako podstawę swojej pracy, stawia poczucie bezpieczeństwa uczestników zajęć poprzez tworzenie warunków zapewniających komfort zarówno psychiczny jak i fizyczny oraz pełną akceptację dziecka. Wczytuje się w potrzeby dzieci i umożliwia zaspokajanie ich potrzeb oraz stwarza odpowiednie warunki do prowokowania zmian w codziennym funkcjonowaniu. Prywatnie „dusza artystyczna”.

Małgorzata Zakrzewska

Absolwentka UM w Poznaniu na kierunku fizjoterapia, ukończyła kurs Koncepcji PNF, masaż tkanek głębokich, kinesiology taping, terapię manualną holistyczną według A. Rakowskiego, instruktorka fitnessu, metody Pilates, deepWork, prowadzi zajęcia: "Aktywność fizyczna kobiet w ciąży". Z "Potrafię Więcej" związana od 2015 roku, prowadzi  fizjoterapię dla rodziców.

Agata Mankiewicz

W "Potrafię Więcej" pracuje od 2017 r. Obecnie współprowadzi jako pedagog-opiekun zajęcia wspomagające codzienne funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Grażyna Sokołowska

Terapeuta NDT-Bobath, integracji sensorycznej I i II stopnia, oraz metody MEDEK. W "Potrafię Więcej" pracuje od 2018 r.

Wykształcenie:

 • fizjoterapia, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 • podyplomowe studium przygotowania pedagogicznego, Uniwersytet  Medyczny w Poznaniu,.

Kursy/szkolenia

 • MEDEK, Ester Fink, Canadian MEDEK Center Paediatric Therapy
 • NDT- Bobath Basic, Mirosław Kuta
 • NDT- Bobath Baby, Neda Rotar
 • Integracja Sensoryczna I i II stopień, Małgorzata Karga
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne,
 • Kurs podstawowy: Stymulacja Bazalna
 • Kurs I stopnia: Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością

W swojej pracy skupia się na holistycznym podejściu do diagnozowania oraz szukania rozwiązań dla optymalnego funkcjonowania dzieci w przestrzeni przedszkola jak i ich domu. 
Prywatnie mama Stefka i Marysi, mistrz rodzinnej logistyki.
 

Agnieszka Romanowska

Absolwentka fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz ratownictwa medycznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Ukończyła kurs NDT Bobath Baby i Basic, kurs diagnostyki metodą Prehtla, kurs Terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres I i II stopnia. Uczestniczka licznych konferencji dotyczących fizjoterapii dziecięcej.  Z "Potrafię Więcej" związana od 2019 roku.  

Aleksandra Ereńska-Szymańska

Pedagog specjalny, tyflopedagog, uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń i kursów m.in. w zakresie arteterapii, muzykoterpaii. W "Potrafię Więcej"  prowadzi arteterapię dla rodziców. 

Grzegorz Jakubowski

Studiuje pedagogikę specjalną, ukończył podstawowy kurs stymulacji bazalnej koncepcji prof. A.Frohlich'a, wieloletni wolontariusz. W "Potrafię Więcej" pracuje jako pedagog specjalny- stażysta oraz współprowadzacy zajęcia w świetlicach terapeutycznych.   

Ewa Woźniczka

Muzykoterapeuta, pedagog specjalny – oligofrenopedagog oraz surdopedagog. W "Potrafię Więcej" od 2017 roku prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne.  

Wykształcenie:

 • Pedagogika specjalna - specjalność: surdopedagogika i oligofrenopedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 
 • Studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii, Akademia  Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • Uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki – rozprawa doktorska nt.: „Muzykoterapia w procesie wspomagania rozwoju oraz terapii dzieci  i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu

Kursy/szkolenia

 • Metoda Dobrego Startu – I-III stopnia
 • Zajęcia muzyczno- ruchowe w oparciu o metodę C. Orffa
 • Integracja przez muzykowanie   – Prof. Detlev Cramer – Instytut Pedagogiki Specjalnej i Leczniczej w Berlinie
 • Komunikacji alternatywna  - PCS
 • Metoda werbo-tonalna– I stopień
 • Systemu komunikacji Makaton- I stopień
 • Terapia neurobiologiczna – prof. J. Cieszyńska-Rożek

W działaniach z muzyką, przy muzyce, poszukuje relacji, aktywności oraz potencjałów dzieci. 
Prywatnie czerpie radość z bliskości z naturą, w  gronie najbliższych sobie osób. Szczególnie lubi obserwować ptaki i poznawać ich zwyczaje.  

 

Agnieszka Dembicka

Pracownik biura, prowadzi i koordynuje sprawy administracyjno-organizacyjne stowarzyszenia. W "Potrafię Więcej" pracuje od 2021 r.

stowarzyszenie@wsparcie.org.pl
Barbara Przybyła

W "Potrafie Więcej" od 2021 roku zatrudniona jako opiekun medyczny. Posiada dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie ratownik medyczny,  licencjat w specjalności ratownictwo medyczne (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Czy wiesz, że każdy może pomóc?

Sprawdź proste możliwości wsparcia!

18.07.2022

Informujemy, że ekipa "Potrafię Więcej" właśnie wyruszyła na wakacje. Od 18.07 do 16.08.2022 r. Stowarzyszenie będzie zamknięte.
Życzymy wszystkim radosnego wypoczynku i pięknej pogody. Odpoczywajcie, pozwólcie sobie na chwile lenistwa i zregenerujecie siły. Do zobaczenia za miesiąc 

więcej
18.05.2022

Przypominamy,  że w  niedzielę 12 czerwca br. w godzinach 10.00-16.00 na terenie Restauracji LIZAWKA przy ul. Bałtyckiej 79 w Poznaniu, po prawie trzyletniej przerwie, odbędzie PIKNIK RODZINNY POTRAFIĘ WIĘCEJ. Serdecznie zapraszamy naszych podopiecznych i ich rodziny do wzięcia udziału w olimpijskich potyczkach „Potrafię Więcej”, ponieważ w...

więcej