Nasz zespół

Jesteśmy grupą pomysłowych ludzi z bogatym doświadczeniem, profesjonalnym przygotowaniem oraz ogromną wiarą w to, że nasi podopieczni potrafią więcej.

Aleksandra Pilimon

Prezes stowarzyszenia, współzałożycielka organizacji, koordynator działań organizacji, psycholog, tyflopedagog, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

WYKSZTAŁCENIE

 • Psychologia, UAM Poznań Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wielkopolska Szkoła Biznesu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Podyplomowe Studium pedagogiczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki

KURSY I SZKOLENIA

 • Roczny kurs Systemowej Terapii Rodzin Kurs wprowadzający i podstawowy metody HANDLE
 • Kurs podstawowy z zakresu integracji sensorycznej, przeprowadzenia i interpretacji testu: Kliniczne Obserwacje
 • Kurs I stopnia „Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością”
 • Szkolenie „Stymulacja neurorozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi”
 • Szkolenie „Podstawy neuropsychologii klinicznej w pracy psychologa”
 • Liczne kursy i szkolenia z zakresu metod diagnostycznych i pomocy psychologicznej oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

PUBLIKACJE

 • współautorka książki " Będziesz moim wszystkim" 10 historii adopcyjnych i jedna bajka
   

Od 27 lat zawodowo wspiera dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Podejmuje liczne działania, by świat był bardziej przyjazny dla osób, które doświadczają trudności. Nie boi się marzyć, uważa, że pragnienia są po to, by je spełniać. W wolnym czasie gotuje, jeździ na rowerze, spędza czas z rodziną i przyjaciółmi.

ola[at]wsparcie.org.pl
Ewa Kurczak-Wawrowska

Współzałożycielka organizacji, wiceprezes stowarzyszenia, psycholog dziecięcy, tyflopedagog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, specjalista ds.projektów. 

Wykształcenie:

 • Psychologia, UAM Poznań,
 • Podyplomowe studium wczesnego wspomagania rozwoju, Akademia Pedagogiki Specjalnej w  Warszawie
 • Kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki
 • Podyplomowe Studium pedagogiczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Kursy/szkolenia

 • Roczny kurs Systemowej Terapii Rodzin
 • Stymulacja Bazalna, Stymulacja Bazalna w pielęgnacji i zabawie
 • Szkolenie z zakresu diagnozy małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • Kurs wprowadzający i podstawowy metody HANDLE,
 • Kurs wprowadzający metody Video Interaction Training
 • Szkolenie przygotowujące do uczenia dziecka z autyzmem umiejętności społeczno-komunikacyjnych przez zabawę
 • Kurs I i II stopnia „Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością”
 • Kurs I, II, III (rozszerzony) stopnia ”Program Rozwoju Komunikacji MAKATON”
 • Szkolenia z zakresu wykorzystania programów BoardMaker Speaking DYNAMICALLY Pro, Tobii Comunicator 5 i wprowadzenia do technologii eyetrackingu.
 • Kurs I stopnia: Stymulacja Bazalna
 • Kurs podstawowy z zakresu integracji sensorycznej, przeprowadzenia i interpretacji testu: Kliniczne Obserwacje
 • Kurs Echo, echolalia. Jak pracować z echolalią u dzieci z ASD.
 • Certyfikat I i II stopnia Konsultant C-Eye
 • Szkolenie z Komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Czytanie uczestniczące

Publikacje

 • współautorka poradnika dla rodziców i nauczycieli dzieci z niepełnosprawnością wzrokową i ruchową - "Zabawy na co dzień"
 • autorka specjalistycznych artykułów - czasopismo dla nauczycieli i terapeutów "Rewalidacja"

 

Jej pasją zawodową jest stwarzanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi dziecka, dzięki któremu może działać i odkrywać. Od 27 lat nieustannie w procesie udoskonalania swojego warsztatu pracy. Prywatnie spełniona mama Wiktorii, Weroniki, Kuby i Marysi oraz miłośniczka prac ogrodowych.

ewa[at]wsparcie.org.pl
Marta Szczygieł

Asystentka zarządu, specjalistka ds. organizacyjno-administracyjnych, koordynuje prace biura i stowarzyszenia, związana z organizacją od 2009 roku. Ukończyła politologię/administrację samorządową na UAM w Poznaniu. 

stowarzyszenie[at]wsparcie.org.pl
Małgorzata Kierzkowska

Z "Potrafię Więcej" związana od początku działalności organizacji. Członek zarządu, jako specjalista ds. promocji, działań fundraisingowych, koordynator projektów pracuje w stowarzyszeniu od 2014 r. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.

malgorzata[at]wsparcie.org.pl
Agnieszka Dembicka

Pracownica biura, prowadzi i koordynuje sprawy administarcyjno-organizacyjne stowarzyszenia. W "Potrafię Więcej" pracuje od 2021 roku.

stowarzyszenie@wsparcie.org.pl
tel.
Lidia Wawrzyniak

Neurologopeda kliniczny, logopeda, terapeuta karmienia, terapeuta miofunkcjonalny. Socjolog, pielęgniarka dyplomowana.  Związana z "Potrafię Więcej"  od 2009 roku.

Wykształcenie:

 • Neurologopedia kliniczna, studia podyplomowe Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Logopedia, studia podyplomowe Uniwersytet Zielonogórski
 • Socjologia, Uniwersytet Zielonogórski

Kursy/szkolenia

 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa - kurs
 • Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym - diagnoza różnicowa, strategie postępowania logopedycznego - warsztaty
 • Kompleksowa diagnostyka, terapia dysfagii u dzieci i dorosłych - szkolenie
 • Dysfagia w teorii i praktyce - szkolenie
 • Terapia ustno – twarzowa - szkolenie
 • Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze funkcji pokarmowych u dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym wg koncepcji NDT-Bobath, A. Łada - szkolenie
 • Feeding Therapy: a sensory-motor approach, Talk Tools, L.OverlandM.S.CCC-SLP - warsztaty
 • Sensory-motorapproach to apraxia of speech and motor speech disorders,Talk Tools, R.R. Hill M.S. CCC-SLP - warsztaty
 • Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF Karmienie dziecka z MPD - szkolenie
 • Integracja Odruchów Twarzy wg metody Swietłany Masgutowej MFT 9-99 sTArs - Miofunkcjonalna Terapia wg Kittel - szkolenie
 • VitalStim: Zastosowanie elektrostymulacji i sEMG w zaburzeniach połykania oraz wybranych problemach logopedycznyc - szkolenie

Od kilkunastu lat zajmuje się pracą terapeutyczną z małymi dziećmi. Specjalizuje się w terapii karmienia, wspomagając dzieci w trudnościach z przyjmowaniem pokarmów oraz oswajając i usprawniając funkcje jedzenia. Jako logopeda ciągle poszukuje skutecznych środków do rozwijania u dzieci kompetencji komunikacyjnych oraz wspierania ich w rozwoju mowy. Stara się, aby terapia opierała się na budowaniu pozytywnych relacji i była postrzegana przez dziecko jako dobra zabawa. Prywatnie lubi dobrą kawę, lubi podróżować, rozmawiać ...

Marta Stochaj

Pedagog specjalny. Specjalistka w zakresie oligofrenopedagogiki z terapią autyzmu. W "Potrafię Więcej" pracuje od października 2012 roku. Prowadzi zajęcia przedszkolne oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Wykształcenie:

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • oligofrenopedagogika z terapią autyzmu WSEiII w Poznaniu

Kursy/szkolenia

 • Szkolenie I stopnia - Growth through Play System
 • Kurs I oraz II stopnia Komunikacji Alternatywnej: „Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością”
 • Terapia integracji sensorycznej - szkolenie I stopnia "Oprogramowanie Boardmaker Speaking Dynamically Pro - ustawienia i edycja programu" - szkolenie
 • „Ustawienia i edycja programu do komunikacji Tobii Communicator 5" - szkolenie
 • Stymulacja Bazalna w pielęgnacji i w zabawie - kursy
 • Stymulacja Bazalna koncepcji prof. A.Frohlicha do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym - kurs
 • Karmienie dziecka z MPD - szkolenie
 • "Pomóż mi zrobić to samemu" - warsztaty wprowadzające w świat Montessori
 • Szkolenie: Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych
 • Pragmatic Organisation Dynamic Display (PODD) - warsztaty

Swoją pracę terapeutyczną opiera na szczegółowej diagnozie funkcjonalnej dzieci. Bazując na mocnych stronach podopiecznych, jasno wyznacza cele terapii, uczy pokonywać trudności i pomaga zdobywać nowe umiejętności. Dostosowuje działania do aktualnych potrzeb i możliwości dzieci, które odnosząc sukces, odczuwają motywację do dalszej pracy. Prywatnie mama trójki dzieci, miłośniczka natury, prac ogrodowych, wystroju wnętrz i fotografii.

 

Anita Gϋrtler

Pedagog, pracuje warsztatowo z dziećmi i młodzieżą.  W „Potrafię Więcej” od 2011 r. prowadzi zajęcia w świetlicach terapeutycznych oraz inne warsztaty specjalistyczne dla dzieci i młodzieży. Od września 2021 prowadzi zajęcia wspomagające codzienne funkcjonowanie dorosłych  osób z niepełnosprawnościami.

Wykształcenie:

 • pedagogika, UAM Poznań

Kursy/szkolenia

 • Kurs - „Kompleksowy model pracy z dziećmi z ADHD i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi”  NPDN (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli) Centrum CBT
 • Kurs – „Rozpoznawanie i terapia ADHD oraz zachowań opozycyjnych; jak pracować z rodzicami i nauczycielami dzieci nadpobudliwych oraz z kłopotami  z uwagą i koncentracją, zadania dla psychologa i pedagoga”  NPDN Centrum CBT Warszawa
 • Szkolenie – „Dziecko z FASD; standardy postępowania i terapii M. Klecka”
 • Kurs - ”Jak sobie radzić z agresywnym uczniem, zmiana sposobu myślenia i działania; skrzynka  z narzędziami” NPDN Centrum CBT Warszawa
 • Kurs podstawowy i pogłębiający Stymulacji Bazalnej koncepcji Porfesora A.Fröhlich'a
 • Szkolenie z „Stymulacji neurorozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi”
 • Szkolenie „Biblioterapia w wyrównywaniu szans”
 • Warsztaty twórcze „Arteterapia drogą do integracji”
 • Seminarium "Wibracja w Stymulacji bazalnej", "Stymulacja bazalna w pielęgnacji", "Stymulacja bazalna - autyzm" 

W pracy skupia się przede wszystkim na odnajdywaniu i wzmacnianiu mocnych stron wśród uczestników swoich zajęć, na rozwijaniu w nich  kreatywności oraz wsparciu
w przeżywaniu i doświadczaniu codziennych drobnych przyjemności. Od 25 lat czerpie radość z pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, nieustannie wzbogacając swój warsztat pracy. 
Prywatnie pokonuje setki kilometrów na rowerze, majsterkuje, szyje na maszynie, śpiewa i tańczy.

Dorota Iwanowska

Tyflopedagog, rehabilitant wzroku, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista w zakresie arteterapii i muzykoterapii. Z „Potrafię Więcej”  związana od 2005 r.

Wykształcenie:

 • Pedagogika specjalna, UAM Poznań,
 • Podyplomowe studia  Wczesna rehabilitacja niewidomych i słabowidzących dzieci, Akademia Pedagogiki Specjalnej  w  Warszawie
 • Kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki
 • Podyplomowe studia  Rehabilitacja Wzroku Słabowidzących, Akademia Pedagogiki Specjalnej  w Warszawie

Kursy/szkolenia:

 • Kurs: I i II stopnia „Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnopsrawnością”
 • Kurs I i II stopnia ”Program Rozwoju Komunikacji MAKATON”
 • Szkolenia z zakresu wykorzystania programów BoardMaker Speaking DYNAMICALLY Pro, Tobii Comunicator 5 i wprowadzenia do technologii eyetrackingu
 • Seminarium naukowe: Aktualne tendencje we wspomaganiu rozwoju dzieci i ich rodzin, UAM Poznań
 • Kurs: Wady wzroku, optodysleksja, zaburzenia akomodacji i percepcji wzrokowej w praktyce pedagogicznej
 • Kurs: Widzenie dzieci, , rozwój, zaburzenia,, ćwiczenia
 • Kurs: Higiena wzroku
 • Kurs: Diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami widzenia
 • Certyfikat I stopnia C-eye w neurorehabilitacji i komunikacji

Ma 27 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą niewidomą, słabowidzącą oraz z niepełnosprawnością złożoną. W pracy cechuje ją perfekcjonizm, kreatywność i empatia . Stale wzbogaca swój warsztat pracy  wykonując własnoręcznie pomoce do pracy z dzieckiem. Jej pasją jest taniec i podróże, lubi spędzać czas na łonie natury, zawsze otwarta na drugiego człowieka, społecznik.

Katarzyna Glema

Członek zarządu, z wykształcenia pielęgniarka, promotor zdrowia, instruktor orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących. Jako dogoterapeuta pracuje w "Potrafię Więcej" od 2012 r. wraz z psami: Tarą, Shelly, Moką.

Wykształcenie:

 • Studium Medyczne - pielęgniarka, Poznań
 • Magister Zdrowia Publicznego, Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Studia podyplomowe Public Relations, UAM w Poznaniu
   

Kursy/szkolenia:

 

 • "Przewodnik psa pracującego w dogoterapii" - kurs, Mały Piesek

Zuzi, Poznań

 • "Pies przyjaciel" - szkolenie, Fundacja na rzecz wspomagania rehabilitacji i szerzenia wiedzy kynologicznej "Mały Piesek Zuzi"
 • Kynofobia czyli jak pracować z lękiem przed psem - kurs
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - szkolenie
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - kurs
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością - stopień I i II
 • Opracowanie metody nauki orientacji przestrzennej w dużym mieście dla osób niewidomych z wykorzystaniem dźwięków środowiska - warsztaty, Owińska
 • Metoda plastykoterapii w wyrównywaniu szans - warsztaty, Fundacja "Podaj dalej" Stowarzyszenia KLANZA
 • Funkcjonalne aspekty słabowzroczności - warsztaty, Stowarzyszenie na rzecz rehabilitacji niewidomych i słabowidzących
 • Kurs dla Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Lokomocji

Prowadząc zajęcia dogoterapii stawia na naturalność w kontakcie - „nic nie musisz, lepiej chciej”. Obserwuje, proponuje, podąża, motywuje. Wspiera młodszych i starszych z Tarą, Shelly i Moką, które zawsze radośnie machając ogonami witają każdego. Dużo radości daje jej czas spędzany w gronie rodzinnym. Uwielbia góry, las, zapach ziemi. Odpoczywa aktywnie, w ruchu, w ogrodzie - dosiewa, pikuje, sadzi naturalnie - nic nie musi, lepiej jak chce urosnąć, dając radość.

Magdalena Lemańska-Graszek

Pedagog specjalny, surdopedagog W "Potrafię Więcej" od 2015 roku prowadzi zajęcia przedszkolne oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Wykształcenie:

 • Pedagogika specjalna – studia licencjackie i magisterskie UAM w Poznaniu
 • Surdopedagogika – studia podyplomowe, UAM w Poznaniu

Kursy/szkolenia

 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II
 • Stymulacja Bazalna –  kurs podstawowy i pogłębiający
 • Zabawa bazalna
 • Oprogramowanie Boardmaker Speaking Dynamically Pro
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN – diagnoza i terapia
 • Kurs języka migowego dla nauczycieli – stopień I

Swoją pracę opiera na zbudowaniu pozytywnej relacji z dzieckiem, wykorzystaniu jego mocnych stron i potencjału rozwojowego. W procesie diagnostycznym i terapeutycznym ściśle współpracuje z rodzicami, uznając ich za specjalistów od własnego dziecka. W czasie zajęć stara się stworzyć atmosferę spokoju i uważności, połączoną z dobrą zabawą wszystkich uczestników. 
Kocha taniec, uporządkowaną przestrzeń i sen. Aktualnie walczy na wielu frontach jako mama dwójki dzieci.

Agnieszka Kaniewska

Pedagog specjalny. W "Potrafię Więcej" pracuje od października 2016 r.

Wykształcenie:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Kursy/szkolenia

 • Kurs I oraz II stopnia Komunikacji Alternatywnej: „Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością”
 • Szkolenia komputerowe: „Oprogramowanie Boardmaker Speaking Dynamically Pro" oraz "Tobii Communicator 5"
 • Kurs I stopnia Stymulacji Bazalnej
 • Kurs Stymulacji Wibracyjnej
 • Kurs II stopnia- pogłębiający Stymulacji Bazalnej
 • Kurs Pielęgnacji w Stymulacji Bazalnej
 • Certyfikat I stopnia C-eye w neurorehabilitacji i komunikacji

W pracy z dziećmi największy nacisk kładzie na zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i pełnej akceptacji. Wczytuje się w potrzeby swoich małych podopiecznych, umożliwia ich zaspokajanie, stwarza warunki do prowokowania pozytywnych zmian. Prywatnie „dusza artystyczna” - rysuje, maluje, majsterkuje.

Małgorzata Wilkanowska

Fizjoterapeutka. W  „Potrafię Więcej" od 2017 roku prowadzi fizjoterapię rodziców.

Wykształcenie:

 • Fizjoterapia, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kursy i szkolenia

 • Terapia Manualna Holistyczna wg. Andrzeja Rakowskiego – kurs podstawowy i specjalistyczny
 • Kurs podstawowy koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – kurs PNF1 i PNF2
 • Kurs „Kinesiotaping basic”
 • Szkolenie Open Mind Pilates Matwork Small Equipment
 • Szkolenie Profi Fitness School – Basic Fitness Instructor
 • Kurs Pilates praca na matach I i II stopień – BB Pilates School
 • Kurs Masażu Tkanek Głębokich – dr J. Ciechomski

W swojej pracy podchodzi indywidualnie do każdej osoby, dostosowując się do jej potrzeb w danym dniu. Poprzez masaż/terapię dba zarówno o kondycję fizyczną i psychiczną rodziców, ponieważ według koncepcji holistycznej ciało i umysł nieustannie na siebie wpływają. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek oraz fanka wszelkiego rękodzieła, w wolnych chwilach uwielbia szydełkować.

 

 

Grażyna Sokołowska

Terapeuta NDT-Bobath, integracji sensorycznej I i II stopnia, oraz metody MEDEK. W "Potrafię Więcej" pracuje od 2018 r.

Wykształcenie:

 • fizjoterapia, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 • podyplomowe studium przygotowania pedagogicznego, Uniwersytet  Medyczny w Poznaniu,.

Kursy/szkolenia

 • MEDEK, Ester Fink, Canadian MEDEK Center Paediatric Therapy
 • NDT- Bobath Basic, Mirosław Kuta
 • NDT- Bobath Baby, Neda Rotar
 • Integracja Sensoryczna I i II stopień, Małgorzata Karga
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne
 • Kurs podstawowy i pogłębiający: Stymulacja Bazalna prof. A .Frohlicha
 • Kurs I stopnia: Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością
 • Ultrasonografia w fizjoterapii i rehabilitacji - szkolenie
 • Nowe podejście do terapii deformacji stopy w pediatrii - szkolenie, Beverly Cusick

W swojej pracy skupia się na holistycznym podejściu do diagnozowania oraz szukania rozwiązań dla optymalnego funkcjonowania dzieci w otoczeniu. 
Prywatnie mama Stefka i Marysi, mistrz rodzinnej logistyki.
 

Urszula Leyko

 W "Potrafię Więcej" pracuje na stanowisku pomocy terapeutycznej od 2019 roku.  

Wykształcenie:

 • Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku

Kursy i szkolenia

 • Stymulacja Bazalna konepcji Profesora A.Frohlich'a - kurs podstawowy, pogłębiający
 • Stymulzacja Bazalna - Autyzm - seminarium
 • Wibracja w Stymulacji Bazalnej - seminarium

 

 

 

Aleksandra Ereńska-Szymańska

Pedagog specjalny, tyflopedagog, uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń i kursów m.in. w zakresie arteterapii, muzykoterpaii. W "Potrafię Więcej"  prowadzi arteterapię dla rodziców. 

Grzegorz Jakubowski

Z "Potrafię Więcej" związany od 2018 roku. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz współprowadzi zajęcia grupowe w przedszkolu i w świetlicach terapeutycznych.

WYKSZTAŁCENIE

 • Pedagogika specjalna - w trakcie - UAM w Poznaniu

KURSY I SZKOLENIA

 • Stymulacja Bazalna koncepcji Prof. A. Frohlicha do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem - poziom podstawowy
 • Stymulacja Bazalna w pielęgnacji i zabawie - szkolenia
 • Stymulacja Bazalna - kurs pogłębiający
 • PSR w pracy z rodziną osoby z niepełnosprawnością - szkolenie, Laboratorium Edukacji i Terapii SR w Pabianicach
 • Konferencje poświęcone podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną „(Nie)dyrektywnie” oraz „(Nie)zależność”

Priorytetem jest dla niego wywołanie uśmiechu na twarzach podopiecznych. W pracy z dziećmi i młodzieżą wymyśla kreatywne zabawy stosując technikę pozytywnych wzmocnień. Podąża za uczestnikami zajęć tworząc z nimi relację pełną akceptacji. Prowadzi aktywny tryb życia, uwielbia sport i wędrówki po górach, kocha zwierzęta i smaczne jedzenie.

Ewa Woźniczka

Muzykoterapeuta, pedagog specjalny – oligofrenopedagog oraz surdopedagog. W "Potrafię Więcej" od 2017 roku prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne.  

Wykształcenie:

 • Pedagogika specjalna - specjalność: surdopedagogika i oligofrenopedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 
 • Studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii, Akademia  Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • Uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki – rozprawa doktorska nt.: „Muzykoterapia w procesie wspomagania rozwoju oraz terapii dzieci  i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu

Kursy/szkolenia

 • Metoda Dobrego Startu – I-III stopnia
 • Zajęcia muzyczno- ruchowe w oparciu o metodę C. Orffa
 • Integracja przez muzykowanie   – Prof. Detlev Cramer – Instytut Pedagogiki Specjalnej i Leczniczej w Berlinie
 • Komunikacji alternatywna  - PCS
 • Metoda werbo-tonalna– I stopień
 • Systemu komunikacji Makaton- I stopień
 • Terapia neurobiologiczna – prof. J. Cieszyńska-Rożek

W działaniach z muzyką, przy muzyce, poszukuje relacji, aktywności oraz potencjałów dzieci. 
Prywatnie czerpie radość z bliskości z naturą, w  gronie najbliższych sobie osób. Szczególnie lubi obserwować ptaki i poznawać ich zwyczaje.  

 

Eliza Reczyńska

Terapeutka NDT-Bobath, integracji sensorycznej. Związana z "Potrafię Więcej" od 2018 roku.

Wykształcenie:

 • Fizjoterapia, AWF w Poznaniu
 • Fizjoterapia w pediatrii, WSEiT w Poznaniu

Kursy i szkolenia

 • NDT-Bobath Basic, N. Rotar - kurs
 • NDT-Bobath Baby, A.Georgiadaou - kurs
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej, M.Karga - kurs SI wg dr AYRES I i II stopnia
 • Diagnoza i terapia Zaburzeń Przetwarzania Sensorycznego (SPD) wg zintegrowanego modelu ASI plus, M.Karga - kurs
 • Terapia osteopatyczna w pediatrii, S.Bailey, WSEiT - kurs
 • Terapia manualna u dzieci , P.Kruse-Bothe, P.Hasselhoff-Styhler - szkolenie
 • Nowe podejście do terapii deformacji stopy w pediatrii, B.Cusick - szkolenie
 • Leczenie spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - szkolenie
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych, A.M. Pękacka - szkolenie
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością - kurs I stopnia
 • Diagnostyka różnicowa i terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu - M.Majchrzycki, M.Hoffman, W. Ciepała
 • Kurs podstawowy: NDT-Bobath dla dorosłych, M. Lawton
 • Pozytywna dyscyplina w praktyce, M.Domagalska-Szopa - szkolenie

Priorytetem jest dla niej porozumienie na linii rodzic - fizjoterapeuta i budowanie zaufania, gdyż tylko dzięki otwartej relacji możliwe jest wyznaczenie realnych celów terapii. Wyznaje zasadę "Małe kroki, które robisz do przodu, są lepsze niż duże, które tylko planujesz". Prywatnie mama Dominika, zakochana w górskich widokach i zachodach słońca.

 

Barbara Przybyła

W "Potrafię Więcej" od 2021 roku zatrudniona jako opiekun medyczny. Posiada dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie ratownik medyczny,  licencjat w specjalności ratownictwo medyczne (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Natalia Koralewska

Pedagog specjalny, prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne oraz współprowadzi zajęcia wspomagające codzienne funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W "Potrafię Więcej" pracuje od stycznia 2022 roku.

Wykształcenie:

 • Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Terapia zajęciowa - studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Budgoszczy

Kursy/szkolenia

 • Certyfikat I stopnia C-eye w neurorehabilitacji i komunikacji - kurs
 • Udział w konferencjach poświęconych podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną „(Nie)dyrektywnie” oraz „(Nie)zależność”
 • Szkolenie „Seksualność osób z niepełnosprawnością”
 • Szkolenie „Komunikacja alternatywna w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością”
 • Stymulacja bazalna koncepcji prof. A.Frohlicha - poziom podsatwowy, szkolenie

W swojej pracy dużą uwagę przywiązuje do zbudowania dobrej, pełnej zaufania relacji z uczestnikiem zajęć oraz stara się podążać za jego zainteresowaniami. Od 10 lat jako wolontariuszka towarzyszy osobom z niepełnosprawnościami. Lubi chodzić do kina, czytać książki oraz spędzać czas z przyjaciółmi.

Anna Kraczyńska-Jedlińska

Fizjoterapeutka. Z "Potrafię Więcej" związana od 2021 roku, prowadzi  fizjoterapię dla rodziców.
 

Wykształcenie:

 • Fizjoterapia, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kursy i szkolenia:

 • Terapia Manualna Rakowskiego - Instytut Rakowskiego - kurs podstawowy w trakcie

 • Rehabilitacja w stomatologii - Diagnostyka i leczenie pacjentów dorosłych z wadami zgryzu i dysfunkcja narządu żucia w ujęciu holistycznym

 • Terapia zaburzeń czynności systemu żuchwowo - gnykowo - czaszkowego - Instytut Rakowskiego

 • Rehabilitacja głosu - dr B. Sambor - szkolenie

 • Masaż Dotyk Motyla wg. dr Evy Reich

 • Pilates Mat I, II, Pilates dla osób starszych i kobiet w ciąży

 • PNF - kurs podstawowy

 • Kinesiotaping - kurs podstawowy

 • Terapia punktów spustowych

W swojej pracy kompleksowo patrzy na pacjenta uwzględniając wpływ czynników psychosomatycznych na powstanie dysfunkcji. Ceni sobie współpracę z pacjentem i fascynuje się relaksacyjnymi formami masażu. Prywatnie pasjonatka wszelkich form ruchu: jazdy na rowerze, pływania, pilatesu i nie tylko. Ciągle się uczy, czyta i poznaje.

Weronika Ludwicka

W "Potrafię Więcej" pracuje jako pomoc terapeutyczna od 2019 roku.

Kursy i szkolenia

 • AAC - szkolenie wprowadzające
 • Kurs z zakresu pierwszej pomocy - szkolenie pediatryczne
Bartłomiej Kieszkowski
Weronika Pawołek

Fizjoterapeutka

Czy wiesz, że każdy może pomóc?

Sprawdź proste możliwości wsparcia!

19.06.2024

Firma Carl Zeiss Shared Services Sp. z o.o. przeprowadza w ciągu roku kilka akcji charytatywnych. Firmową tradycją stały się coroczne „Zeiss Breakfast”, podczas których chętni pracownicy przynoszą w wyznaczonym dniu różnego rodzaju pyszności, które jako śniadaniowe przekąski kupowane są przez wszystkich pracowników. Pracownicy poznańskiego oddziału firmy ZEISS...

więcej
22.05.2024

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek), o godzinie 1800, w budynku przy ul. Rubież 46 E w Poznaniu (II piętro), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Potrafię Więcej”. W ramach porządku spotkania Zarząd przedstawi sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności...

więcej