Nasz zespół

Jesteśmy grupą pomysłowych ludzi z bogatym doświadczeniem, profesjonalnym przygotowaniem oraz ogromną wiarą w to, że nasi podopieczni potrafią więcej.

Aleksandra Pilimon

Założycielka organizacji, prezes stowarzyszenia, psycholog, pedagog, tyflopedagog, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, koordynator działań organizacji.

Ewa Kurczak-Wawrowska

Założycielka organizacji, wiceprezes stowarzyszenia, psycholog dziecięcy, tyflopedagog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, specjalista ds.projektów.

Marta Szczygieł

Asystentka zarządu, specjalistka ds. organizacyjno-administracyjnych, koordynuje prace biura i stowarzyszenia, związana z organizacją od początku jej działalności.

Małgorzata Kierzkowska

Specjalista ds. promocji i fundraisingu, koordynator rozliczeń projektów, wieloletni wolontariusz

Paweł Znajdek

Absolwent fizjoterapii, terapeuta metody neurorozwojowej NDT Bobath, uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń m.in. w zakresie terapii manualnej w modelu holistycznym A. Rakowskiego, metody Kinesiology Taping, metody pracy Kinaesthetik oraz masażu klasycznego. W „Potrafię Więcej” pracuje od 2009 roku. Prowadzi terapię metodą  NDT Bobath.

Eliza Reczyńska

Absolwentka fizjoterapii, ukończyła studia podyplomowe "Fizjoterapia w pediatrii", terapeuta metody neurorozwojowej NDT Bobath, uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń m.in.: ukończyła szkolenie w zakresie IBITA Bobath dla dorosłych, ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne, bazowego kursu masażu wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantali. Od 2014 r. związana z „Potrafię Więcej”, obecnie na stanowisku fizjoterapeuty.

Lidia Wawrzyniak

Neurologopeda kliniczny, terapeuta mowy, certyfikowany diagnosta i terapeutka dzieci  z obciążonym wywiadem neurologicznym według koncepcji NDT – Bobath oraz specjalistka z zakresu Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Związana z "Potrafię Więcej"  od 2009 roku.

Iwona Ciechanowicz-Kowalczyk

Doktor nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeutka, certyfikowana terapeutka metody NDT-Bobath oraz SI, terapeutka manulna metody Kaltenborn-Evjenth, metody Kinaesthetik oraz metody McKenzie. W „Potrafię Więcej” od 2011 roku prowadzi terapię metodą NDT-Bobath.

Marta Stochaj

Ukończyła pedagogikę specjalną . Specjalistka w zakresie oligofrenopedagogiki z terapią autyzmu. Ukończyła I stopień szkolenia Growth through Play System. W „Potrafię Więcej” od 2012 roku, prowadzi zajęcia przedszkolne i indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Anita Gϋrtler

Absolwentka pedagogiki w specjalności resocjalizacja. W „Potrafię Więcej” od 2011 r. prowadzi zajęcia w świetlicach terapeutycznych oraz inne warsztaty specjalistyczne dla dzieci i młodzieży.

Kamil Lodzińśki

Pedagog, logopeda, specjalista I i II stopnia The Grouth through Play System, specjalista komunikacji wspomagającej i alterantywnej AAC. W „Potrafię Więcej” od 2010 r., prowadzi zajęcia terapeutyczne w zakresie alternatywnych metod porozumiewania się oraz zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. 

Dorota Iwanowska

Pedagog, tyflopedagog, specjalista w zakresie wczesnej rehabilitacji niewidomych i słabo widzących osób, specjalista w zakresie arteterapii i muzykoterapii. W „Potrafię Więcej” prowadzi terapię wzroku, wieloletni wolontariusz.

Katarzyna Glema

Członek zarządu, z wykształcenia pielęgniarka, promotor zdrowia, instruktor orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących. Jako dogoterapeuta pracuje w "Potrafię Więcej" od 2014 r. i wraz z psami: Tarą, Shelly, Moką wspiera dzieci i rodziców.

Aleksandra Poniewozik

Pedagog specjalny, tyflopedagog, uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń, m.in. w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Z „Potrafię Więcej” związana jod początku działalności, prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy terapeutycznej.

Magdalena Lemańska

Absolwentka pedagogiki w specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością oraz studiów podyplomowych w zakresie surdopedagogiki. W "Potrafię Więcej" od 2015 roku prowadzi zajęcia przedszkolne oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Wioleta Kamińska

Studiowała pedagogikę specjalną - edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. W  "Potrafię Więcej" pracuje  od września 2016 r. na stanowisku: pomoc terapeutyczno-opiekuńcza.

Agnieszka Polaków

Ukończyła studia licencjackie w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia magisterskie w specjalności poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. W "Potrafię Więcej" pracuje od października 2016 r. na stanowisku: pomoc terapeutyczno-opiekuńcza.

Małgorzata Zakrzewska

Absolwentka UM w Poznaniu na kierunku fizjoterapia, ukończyła kurs Koncepcji PNF, masaż tkanek głębokich, kinesiology taping, terapię manualną holistyczną według A. Rakowskiego, instruktorka fitnessu, metody Pilates, deepWork, prowadzi zajęcia: "Aktywność fizyczna kobiet w ciąży". Z "Potrafię Więcej" związana od 2015 roku, prowadzi  fizjoterapię dla rodziców.

Agata Mankiewicz

Pracownik biura, prowadzi i koordynuje sprawy administracyjno-organizacyjne stowarzyszenia. W "Potrafię Więcej" pracuje od 2017 r.

Grażyna Sokołowska

Absolwentka fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dyplomowany terapeuta metody NDT-Bobath. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie dydaktyki medycznej. W "Potrafię Więcej" pracuje od 2018 r. 

Katarzyna Sipko

Absolwentka fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, certyfikowany terapeuta terapii MAES, uczestniczka specjalistycznych kursów i szkoleń m.in. rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt, przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci, aktywność fizyczna kobiet w ciąży i kobiet po porodzie. W "Potrafię Więcej" zatrudniona od 2018 r. na stanowisku fizjoterapeuty.

Radosław Czarniawski

Ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku: fizjoterpia. Kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Z "Potrafię Więcej" współpracuje od 2017 roku. Prowadzi zajęcia fizjoterapeutyczne (masaże, treningi funkcjonalne) dla dzieci i rodziców. 

Aleksandra Ereńska-Szymańska

Pedagog specjalny, tyflopedagog, uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń i kursów m.in. w zakresie arteterapii, muzykoterpaii. W "Potrafię Więcej"  prowadzi arteterapię dla rodziców. 

Grzegorz Jakubowski

Studiuje pedagogikę specjalną, ukończył podstawowy kurs stymulacji bazalnej koncepcji prof. A.Frohlich'a, wieloletni wolontariusz. W "Potrafię Więcej" współprowadzi zajęcia w świetlicach terapeutycznych.   

Ewa Woźniczka

Doktor w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki, dyplomowany muzykoterapeuta, uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń i kursów. W "Potrafię Więcej" od 2017 roku prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne.  

Czy wiesz, że każdy może pomóc?

Sprawdź proste możliwości wsparcia!

18.03.2019

Drodzy Przyjaciele!
Potrzebujemy Waszego wsparcia! Po raz drugi Stowarzyszenie zostało włączone do akcji Rossmann „Pomagamy jak umiemy”. W tym roku zasady zbiórki zostały zmienione. Jeśli jesteście, lub chcecie zostać członkami Klubu Rossmann, robiąc zakupy możecie wspierać nasze Stowarzyszenie. Aby to zrobić należy do 28 marca br. wybrać Stowarzyszenie POTRAFIĘ...

więcej
20.02.2019

Zajęcia przedszkolne odbywają się w ramach realizowanego wieloletniego projektu "Potrafię Więcej III" współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oprócz form wsparcia, które oferujemy już od wielu lat tj.: zajęcia pedagogiczne, fizjoterapia, neurologopedia, wczesne wspomaganie rozwoju, dogoterapia, hipoterapia,  w bieżącym projekcie...

więcej