Nasz zespół

Jesteśmy grupą pomysłowych ludzi z bogatym doświadczeniem, profesjonalnym przygotowaniem oraz ogromną wiarą w to, że nasi podopieczni potrafią więcej.

Aleksandra Pilimon

Założycielka organizacji, prezes stowarzyszenia, psycholog, pedagog, tyflopedagog, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, koordynator działań organizacji.

Ewa Kurczak-Wawrowska

Założycielka organizacji, wiceprezes stowarzyszenia, psycholog dziecięcy, tyflopedagog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, specjalista ds.projektów.

Marta Szczygieł

Asystentka zarządu, specjalistka ds. organizacyjno-administracyjnych, koordynuje prace biura i stowarzyszenia, związana z organizacją od początku jej działalności.

Małgorzata Kierzkowska

Specjalista ds. promocji i fundraisingu, koordynator rozliczeń projektów, wieloletni wolontariusz

Paweł Znajdek

Absolwent fizjoterapii, terapeuta metody neurorozwojowej NDT Bobath, uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń m.in. w zakresie terapii manualnej w modelu holistycznym A. Rakowskiego, metody Kinesiology Taping, metody pracy Kinaesthetik oraz masażu klasycznego. W „Potrafię Więcej” pracuje od 2009 roku. Prowadzi terapię metodą  NDT Bobath.

Eliza Reczyńska

Absolwentka fizjoterapii, ukończyła studia podyplomowe "Fizjoterapia w pediatrii", terapeuta metody neurorozwojowej NDT Bobath, uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń m.in.: ukończyła szkolenie w zakresie IBITA Bobath dla dorosłych, ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne, bazowego kursu masażu wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantali. Od 2014 r. związana z „Potrafię Więcej”, obecnie na stanowisku fizjoterapeuty.

Lidia Wawrzyniak

Neurologopeda kliniczny, terapeuta mowy, certyfikowany diagnosta i terapeutka dzieci  z obciążonym wywiadem neurologicznym według koncepcji NDT – Bobath oraz specjalistka z zakresu Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Związana z "Potrafię Więcej"  od 2009 roku.

Iwona Ciechanowicz-Kowalczyk

Doktor nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeutka, certyfikowana terapeutka metody NDT-Bobath oraz SI, terapeutka manulna metody Kaltenborn-Evjenth, metody Kinaesthetik oraz metody McKenzie. W „Potrafię Więcej” od 2011 roku prowadzi terapię metodą NDT-Bobath.

Marta Stochaj

Ukończyła pedagogikę specjalną . Specjalistka w zakresie oligofrenopedagogiki z terapią autyzmu. Ukończyła I stopień szkolenia Growth through Play System. W „Potrafię Więcej” od 2012 roku, prowadzi zajęcia przedszkolne i indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Anita Gϋrtler

Absolwentka pedagogiki w specjalności resocjalizacja. W „Potrafię Więcej” od 2011 r. prowadzi zajęcia w świetlicach terapeutycznych oraz inne warsztaty specjalistyczne dla dzieci i młodzieży.

Kamil Lodzińśki

Pedagog, logopeda, specjalista I i II stopnia The Grouth through Play System, specjalista komunikacji wspomagającej i alterantywnej AAC. W „Potrafię Więcej” od 2010 r., prowadzi zajęcia terapeutyczne w zakresie alternatywnych metod porozumiewania się oraz zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. 

Dorota Iwanowska

Pedagog, tyflopedagog, specjalista w zakresie wczesnej rehabilitacji niewidomych i słabo widzących osób, specjalista w zakresie arteterapii i muzykoterapii. W „Potrafię Więcej” prowadzi terapię wzroku, wieloletni wolontariusz.

Katarzyna Glema

Członek zarządu, z wykształcenia pielęgniarka, promotor zdrowia, instruktor orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących. Jako dogoterapeuta pracuje w "Potrafię Więcej" od 2014 r. i wraz z psami: Tarą, Shelly, Moką wspiera dzieci i rodziców.

Aleksandra Poniewozik

Pedagog specjalny, tyflopedagog, uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń, m.in. w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Z „Potrafię Więcej” związana jod początku działalności, prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy terapeutycznej.

Magdalena Lemańska

Absolwentka pedagogiki w specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością oraz studiów podyplomowych w zakresie surdopedagogiki. W "Potrafię Więcej" od 2015 roku prowadzi zajęcia przedszkolne oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Wioleta Kamińska

Ukończyła studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Kontynuuje naukę na studiach magisterskich w Poznaniu w specjalności wczesne wspomaganie rozwoju. Ukończyła szkolenie I i II stopnia Komunikacji Alternatywnej - "Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnopsrawnością", ponadto szkolenia: "Oprogramowanie Boadmaker Speaking Dynamically Pro" oraz  "Tobii Communicator 5". W  "Potrafię Więcej" pracuje  od września 2016 r., obecnie na stanowisku: pedagog specjalny.

Agnieszka Polaków

Ukończyła studia licencjackie w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia magisterskie w specjalności poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Uczestniczka szkoleń I i II stopnia Komunikacji Alterantywnej "Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością" oraz szkoleń komputerowych: "Oprogramowanie Boardmaker Speaking Dynamically Pro" oraz "Tobii Communicator 5". W "Potrafię Więcej" pracuje od października 2016 r., obecnie na stanowisku: pedagog specjalny.

Małgorzata Zakrzewska

Absolwentka UM w Poznaniu na kierunku fizjoterapia, ukończyła kurs Koncepcji PNF, masaż tkanek głębokich, kinesiology taping, terapię manualną holistyczną według A. Rakowskiego, instruktorka fitnessu, metody Pilates, deepWork, prowadzi zajęcia: "Aktywność fizyczna kobiet w ciąży". Z "Potrafię Więcej" związana od 2015 roku, prowadzi  fizjoterapię dla rodziców.

Agata Mankiewicz

Pracownik biura, prowadzi i koordynuje sprawy administracyjno-organizacyjne stowarzyszenia. W "Potrafię Więcej" pracuje od 2017 r.

Grażyna Sokołowska

Absolwentka fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dyplomowany terapeuta metody NDT-Bobath, integracji sensorycznej I i II stopnia oraz MEDEK. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie dydaktyki medycznej, kursy I stopnia Stymulacji Bazalnej oraz Wprowadzania AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością. W swojej pracy skupia się na holistycznym podejściu do diagnozowania oraz szukania rozwiązań dla optymalnego funkcjonowania dzieci w przestrzeni przedszkola i domu. W "Potrafię Więcej" pracuje od 2018 r.

Agnieszka Romanowska

Absolwentka fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz ratownictwa medycznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Ukończyła kurs NDT Bobath Baby i Basic, kurs diagnostyki metodą Prehtla, kurs Terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres I i II stopnia. Uczestniczka licznych konferencji dotyczących fizjoterapii dziecięcej.  Z "Potrafię Więcej" związana od 2019 roku.  

Radosław Czerniawski

Ukończył studia magisterskie na kierunku: fizjoterpia. Z "Potrafię Więcej" współpracuje od 2017 roku. Prowadzi zajęcia fizjoterapeutyczne (masaże, treningi funkcjonalne) dla dzieci i rodziców. 

Aleksandra Ereńska-Szymańska

Pedagog specjalny, tyflopedagog, uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń i kursów m.in. w zakresie arteterapii, muzykoterpaii. W "Potrafię Więcej"  prowadzi arteterapię dla rodziców. 

Grzegorz Jakubowski

Studiuje pedagogikę specjalną, ukończył podstawowy kurs stymulacji bazalnej koncepcji prof. A.Frohlich'a, wieloletni wolontariusz. W "Potrafię Więcej" współprowadzi zajęcia w świetlicach terapeutycznych.   

Ewa Woźniczka

Doktor w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki, dyplomowany muzykoterapeuta, uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń i kursów. W "Potrafię Więcej" od 2017 roku prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne.  

Czy wiesz, że każdy może pomóc?

Sprawdź proste możliwości wsparcia!

21.09.2020

Miło nam poinformować, że nasza piosenka i teledysk  'Wspólna zabawa, zwyczajna sprawa" zdobyły wyróżnienie na V Festiwalu Przeglądu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”, który odbywał się w tym roku w dniach 10-17 września. Cieszymy się bardzo i dziękujemy ...

więcej
14.09.2020

Uprzejmie informujemy, że 28 września 2020 r. (poniedziałek), o godzinie 18:00, w budynku C4 przy ul. Rubież 46 w Poznaniu (teren PPNT, obok budynku, w którym mieści się siedziba stowarzyszenia), w sali 56 (parter) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Potrafię Więcej”. W...

więcej