Nasz zespół

Jesteśmy grupą pomysłowych ludzi z bogatym doświadczeniem, profesjonalnym przygotowaniem oraz ogromną wiarą w to, że nasi podopieczni potrafią więcej.

Aleksandra Pilimon

założycielka organizacji, prezes stowarzyszenia, psycholog, pedagog, tyflopedagog, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, koordynator działań organizacji

Ewa Kurczak-Wawrowska

założycielka organizacji, wiceprezes stowarzyszenia, psycholog dziecięcy, tyflopedagog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, specjalista ds.projektów

Marta Szczygieł

asystentka zarządu, specjalistka ds. organizacyjno-administracyjnych, koordynuje prace biura i stowarzyszenia, związana z organizacją od początku jej działalności

Małgorzata Kierzkowska

specjalista ds. promocji i fundraisingu, koordynator rozliczeń projektów, wieloletni wolontariusz

Piotr Jabłoński

pedagog specjalny, socjolog, uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń m.in. w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej, w „Potrafię Więcej” od 2015 r., zajmuje się terapią dzieci szkolnych

Paweł Znajdek

absolwent fizjoterapii, terapeuta metody neurorozwojowej NDT Bobath, uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń m.in. w zakresie terapii manualnej w modelu holistycznym A. Rakowskiego, metody Kinesiology Taping, metody pracy Kinaesthetik oraz masażu klasycznego, w „Potrafię Więcej” pracuje od 2009 roku na stanowisku fizjoterapeuty.

Eliza Reczyńska

absolwentka fizjoterapii , ukończyła szkolenie w zakresie IBITA Bobath dla dorosłych, obecnie w trakcie studiów podyplomowych "Fizjoterapia w pediatrii", od 2014 r. związana z „Potrafię Więcej”, obecnie na stanowisku fizjoterapeuty

Lidia Wawrzyniak

neurologopeda kliniczny, terapeuta mowy, certyfikowany diagnosta i terapeutka dzieci  z obciążonym wywiadem neurologicznym według koncepcji NDT – Bobath oraz specjalistka z zakresu Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, związana z "Potrafię Więcej"  od 2009 roku

Iwona Ciechanowicz-Kowalczyk

doktor nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeutka, certyfikowana terapeutka metody NDT-Bobath oraz SI, terapeutka manulna metody Kaltenborn-Evjenth, metody Kinaesthetik oraz metody McKenzie, w „Potrafię Więcej” od 2011 roku prowadzi terapię metodą NDT-Bobath

Marta Stochaj

pedeagog specjalny, kierunek terapia autyzmu, ukończyła I stopień szkolenia Growth through Play System, w „Potrafię Więcej” od 2012 roku, prowadzi zajęcia przedszkolne i indywidualne zajęcia terapeutyczne

Anita Gϋrtler

pedagog, w „Potrafię Więcej” od 2011 r. prowadzi zajęcia terapeutyczne w świetlicy

Kamil Lodzińśki

pedagog, logopeda, specjalista I i II stopnia The Grouth through Play System, specjalista komunikacji wspomagającej i alterantywnej AAC, w „Potrafię Więcej” od 2010 r., prowadzi zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terapeutyczne w zakresie alternatywnych metod porozumiewania się.

Dorota Iwanowska

pedagog, tyflopedagog, specjalista w zakresie wczesnej rehabilitacji niewidomych i słabo widzących osób, specjalista w zakresie arteterapii i muzykoterapii, w „Potrafię Więcej” prowadzi zajęcia artystyczne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, wieloletni wolontariusz

Katarzyna Glema

członek zarządu, z wykształcenia pielęgniarka, promotor zdrowia, instruktor orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, w "Potrafię Więcej" jako dogoterapeuta od 4 lat z psemTarą i od 2 lat z Shelly wspiera dzieci i rodziców

Aleksandra Poniewozik

pedagog specjalny, tyflopedagog, uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń, m.in. w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej, w „Potrafię Więcej” od początku działalności, prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy terapeutycznej.

Magdalena Lemańska

pedagog specjalny, prowadzi zajęcia przedszkolne oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne, w "Potrafię Więcej" od 2015 roku

Wioleta Kamińska

studiuje pedagogikę specjalną - edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, w "Potrafię Więcej" od września 2016 r,  na stanowisku: pomoc terapeutyczno-opiekuńcza

Agnieszka Polaków

ukończyla studia licencjackie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, obecnie studiuje pedagogikę, poradnictwo i pomoc psycho-pedagogiczną, w "Potrafię Więcej" od października 2016 r. na stanowisku: pomoc terapeutyczno-opiekuńcza

Małgorzata Zakrzewska

absolwentka UM w Poznaniu na kierunku fizjoterapia, ukończyła kurs Koncepcji PNF, Masaż tkanek głębokich, Kinesiology taping, obecnie w trakcie kursu Terapii Manualnej Holistycznej według A. Rakowskiego, instruktorka fitnessu, metody Pilates, deepWork oraz zajęcia: "Aktywność fizyczna kobiet w ciąży",  w "Potrafię Więcej" związana od 2015 roku,  prowadzi  fizjoterapię dla rodziców

Czy wiesz, że każdy może pomóc?

Sprawdź proste możliwości wsparcia!

19.06.2017

Kolejny piknik za nami. Pogoda i humory dopisały! Było wesoło, energetycznie dzięki pomarańczowym strojom i nastrojom. Mamy nadzieję, że każdy z uczestników zabawy znalazł coś ciekawego dla siebie. Można było skorzystać z relaksu w cieniu wielkiego drzewa, porozmawiać z dawno niewidzianym stowarzyszeniowym znajomym, odbyć przejażdżkę na  "rączym...

więcej
06.06.2017

Nasza zaprzyjaźniona firma Concordia Ubezpieczenia nie ma przerw w pomaganiu. Informowaliśmy, że w marcu podpisaliśmy list intecyjny, którym oficjalnie zainicjowaliśmy naszą  współpracę. Od tego czasu ciągle spotykają nas miłe niespodzianki. Pracownicy Concordii chętnie włączają się w akcje, których efekty są ogromnym wsparciem i radością dla naszych podopiecznych....

więcej